Ubåtsjakter vi minns: 1 – Utö-incidenten 1980

Inleder härmed en liten serie om de större ubåtsjakterna i svenska vatten. Håll till godo.

karta_ubat_1

Utö-incidenten, även kallad Huvudskärsincidenten, i september 1980 var den första av flera ubåtsincidenter under 1980- och 1990-talen. Incidenten lade grunden till en återupprustning av den Marinens ubåtsjaktförmåga vilken nedgått kraftigt i och med försvarsbeslut 1972.

Bakgrunden var att under 15-17 september genomförde Warszawapakten en större, multinationell, landstigningsövning vid den östtyska kusten samt en ubåtsbärgningsövning i Pommerska bukten och norrut. Den senare hette MILOBALT.

Redan innan, den 13 september, rapporterade en fiskare observationer av ett ubåtstorn under 40 minuter på svenskt territorialhav utanför Revengegrundet, sydost om ön Sandhamn. Tisdagen den 16 september gjordes ytterligare en observation utanför Nåttarö.

Under torsdagen 18 september observerade vakthavande befäl på HMS Ajax masterna på en främmande ubåt under dykning inne på svenskt territorialhav strax söder om Huvudskär. Masterna var synliga på 300 meters avstånd under omkring 15 sekunder. Genom observation av det karaktäristiska snorkelhuvudet kunde ubåtens typ fastställas till en så kallad Whiskey, men nationalitet kunde inte fastställas. Ubåtstypen ingick både i den Sovjetiska och den polska marinen. Frågan var om den blev upptäckt eller om den ville dra uppmärksamhet mot sig.

HMS Ajax rapporterade till chefen för Ostkustens örlogsbas vilken beordrade insats med ubåtsjakthelikopter, en insats som sedan ökades successivt. En helikopter erhöll senare under dagen, innanför territorialgränsen, en sonarkontakt som klassificerades som ”ubåt”. En sjunkbomb släpptes som varningseld och kontakten förlorades. Även övervattensfartyg hade två radarekon under eftermiddagen som kunde ha åstadkommits av en mast på en ubåt.

Under kommande dagar förekom ett antal kontakter med, vad som bedömdes vara, främmande ubåtar. Vissa mindre vapeninsatser genomfördes från svensk sida.

23 september siktades en ubåtsmast från en helikopter. Det är oklart om det var ett periskop eller annan typ av mast. Sjukbomber fälldes efter att sonarkontakt erhållits. Ubåten styrde mot söder och gjorde en cirkel runt jagande helikopter, varvid kontakten förlorades. Senare i analysen efter operationen drogs slutsatsen att ubåten lösgjort ett skenmål.

Försvarsdepartementet påvisade en ”påtaglig irritation över att ingripandet mot utländska ubåtar blir mera aktivt från vår sida” enligt en notering av Överbefälhavaren under onsdagskvällen den 24 september. Försvarsministern var direkt inblandad i diskussionerna avseende vilka fartyg som skulle sättas in i jakten. Överbefälhavaren underströk att det var militärbefälhavaren i Östra militärområdet som ledde operationen. Dock var ÖB själv av uppfattningen att användande av skarp verkanseld enligt IKFN skulle användas med viss återhållsamhet.

Den 25 september fattades beslut om förstärkningar till Östra militärområdet, bland annat att sätta in Halland i jakten. Utöver detta skulle en operation genomföras för att uppspåra och avvisa eventuella ubåtar och samtidigt demonstrera svenska vilja att hävda eget territorium. Militärbefälhavaran samlade sina underlydande chefer och påtalade den nya inriktningen, varvid verkanseld enbart fick avges efter eldtillstånd av den samme. Om vapensystem skulle användas för varning fick de inte användas i närheten av den främmande ubåten.

Mitt på fredagen den 26 september fick en ubåtsjakthelikopter sonarkontakt som klassificerades ”ubåt” söder om Huvudskär. Nio minuter senare varnades ubåten med ett knallskott. Kontakten hölls av helikoptern tills den fick drivmedelsbrist. Efter att ha fyllt upp bränsle var helikoptern åter i området efter en timme och fick förnyad kontakt med ubåten igen. Ubåten varnades åter med en sjukbomb efter cirka 15 minuter. Ubåten satte då kurs i ostlig riktning mot gränsen. Under cirka en timme kunde helikoptrarna följa ubåten.

Ytterligare en kontakt som klassades som ”möjlig ubåt” fick en helikopter under lördagen den 27 september. Som varning fälldes två sjunkbomber. På kvällen fälldes ytterligare tre sjunkbomber mot den stillaliggande kontakten. Det skulle senare visa sig att det var ett icke utmärkt vrak på cirka 70 meter.

28 september fick två helikoptrar kontakt som klassificerades som ”ubåt” ostsydost om Huvudskär. Två sjunkbomber fälldes 50 m nordväst om ubåten. Ytterligare fartyg, Halland, beordrades mot kontakten. Ytterligare två sjunkbomber fälldes sydost om huvudskär. När Halland kom fram tog hon över kontakten och avlossade en antiubåtsgranat som riktades strax väster om ubåten. Därefter förlorades kontakten. En helikopter som anslöt såg rörelser i vattnet och fick direkt kontakt med ubåt som girade och gömde sig i Hallands kölvatten. Kontakten förlorades åter. En intensiv ubåtsjakt genomfördes resterande del av dygnet i området mellan Hävringe och Almagrundet.

På morgonen 30 september fick Halland kontakt med en ”möjlig ubåt” innanför territorialvattengränsen sydost om Huvudskär. Som varning fälldes en sjunkbomb. Order om att sätta samman en ”visiteringsgrupp” för att borda och nationalitetsbestämma en ubåt, som påträffats i eller tvingats inte ytläge, gavs.

Några ytterligare kontakter erhölls inte och ÖB avbröt operationen måndagen den 6 oktober efter 13 dygn med fem knallskott, 14 sjunkbomber och en skarp antiubåtsraket. Analys av det inträffade pekade på att två ubåtar verkat i området. Överbefälhavaren utgick ifrån att det hela tiden handlat om Sovjetiska ubåtar. Vilket de flesta var övertygade om. Analysgruppen var inte lika säker, men kom fram till samma slutsats – dock utan bevis.

Ubåtskontakter utanför Utö-Huvudskär

Ubåtskontakter utanför Utö-Huvudskär

Källa: SOU 2001:85. Perspektiv på ubåtsfrågan

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s